Gå direkt till innehåll

Ämnen: Politik, allmänt

Vi uppmärksammar trygghet, säkerhet och krisberedskap på årets Tryggare Vallentunadag

Vi uppmärksammar trygghet, säkerhet och krisberedskap på årets Tryggare Vallentunadag

24 september välkomnar vi Vallentunas invånare till Tuna torg för att träffa polis, räddningstjänst, Frivilliga resursgruppen och medarbetare på Vallentuna kommun för årets Tryggare Vallentunadag. Med dagen vill vi öka invånarnas kunskap kring hur vi arbetar med trygghet och säkerhet samt sprida kunskap om krisberedskap och vad man själv kan göra för att vara förberedd för olika typer av kriser.

Socialminister Lena Hallengren och Kommittén för Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet besökte Hagaskolan i Vallentuna.

Vallentunas satsningar på fysisk aktivitet uppmärksammas av regeringen

Den 15 februari besöktes Hagaskolan i Vallentuna av socialminister Lena Hallengren och Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Enligt Kommittén är Vallentunas skolor ett gott exempel på hur man aktivt och medvetet kan arbeta för att ge förutsättningar för en god och jämlik hälsa, därför valde Kommittén att förlägga det formella överlämnandet av delrapporten i Vallentuna.

Visa mer

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun

Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden