Gå direkt till innehåll

Kontakt

Catherine Svedelid

Bildarkivarie

Mimmi Skarelius Lille

Översiktsplanerare Processledare för landsbygdsstrategin 08-58785017

Malin Carlsson

Konsthandläggare
Annika Hellberg

Annika Hellberg

Kommundirektör 08 587 852 12
Susanna Falk

Susanna Falk

Utbildningschef Barn- och ungdomsförvaltningen 08-587 848 18

Lenore Weibull

Kommunantikvarie 08-587 850 72

Anders Dagsberg

Kommunekolog 08-587 851 27

Pontus Lindvall

Producent, REX Animation
David Gyllenstråle

David Gyllenstråle

Socialchef 08-587 856 44
Ann Wahlström

Ann Wahlström

Miljöstrateg 08-587 863 72
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 08-587 850 00
Magnus Isberg

Magnus Isberg

Näringslivsstrateg Näringsliv 08-587 850 26

Nicole Sundin

Parkingenjör 08-587 851 54

Johan Carselind

Chef för Gatu- och parkavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen 08-587 849 24

Kaisa Karlsson

Regionkonsult, Stockholms läns 4H 070-441 44 51

Johan Klintberg

Rektor Vallentuna gymnasium
Johanna Harling

Johanna Harling

Presskontakt kommunikations- och kontaktcenterchef 08-587 848 59
Johan Skog

Johan Skog

kommunstyrelsens ordförande

Kristofer Uddén

Mark- och exploateringschef
Petri Peltonen

Petri Peltonen

Förvaltningschef fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen 08-587 853 32
Ylva Mozis

Ylva Mozis

Ordförande i fritidsnämnden i Vallentuna 072-700 05 51

Lars Carlsson

Ordförande (C) Fritidsnämnden 070-288 50 00

Angelique Smith-Eriksson

Fritidsledare 08-587 851 89

Annika Wegnebring

Idrott- och ungdomsstrateg Idrott- och friluftsenheten 08-857 851 69

Torsten Tummen Scott

Chef för ungdomsenheten Ungdomsenheten 0858785165
Mir Grebäck von Melen

Mir Grebäck von Melen

Utvecklingsledare Fritidsförvaltningen 08-587 850 37
Jerker Axelsson

Jerker Axelsson

Chef Kulturskolan Vallentuna 08-587 862 60

Hans Eklund

Projektledare 08-587 851 45

Jörgen Olofsson

Projektansvarig Bällstaudde Bostadsutveckling AB 070-968 16 65

Anders Nahlbom

Projektchef, Vallentuna kommun 08-587 851 38
Magnus Sjögren

Magnus Sjögren

Marknadschef 08-587 850 48

Oscar Rydman

LinkedIn Nordics +46 72 554 36 74

Anna Lodenius Sjödin

Producent, Kulturskolan Vallentuna 08-587 856 98
Marie Gustavsson

Marie Gustavsson

Bibliotekschef 08-587 853 45

Mia Ståhl Broborg

Utställningsproducent 08-587 853 54

Vesna Stanisic

Samordnare Skapande skola, Vallentuna kommun 08- 587 853 61

anders dahl

Kulturproducent 08-587 853 30

Anders Dahlgren

Kulturchef 08-587 853 65

Vesna Stanisic

Kulturproducent 08-587 853 61

Annie Jensen

Konsthandläggare/informatör 08-58784834

Charlotta Burlin

Kulturproducent 08-587 853 30
Björn Stafbom

Björn Stafbom

Samhällsbyggnadschef Kommunens samhällsplanering och utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden. Bygglov, miljötillsyn samt kart- och mätfrågor. 08-587 859 00
Annika Grönberg Colding

Annika Grönberg Colding

Personalchef Chef för HR-avdelningen, ansvar för övergripande arbetsgivarfrågor 08-587 850 66
Rina Omeragic

Rina Omeragic

Strateg – trygghet och social hållbarhet Trygghet och social hållbarhet 08-587 859 26
Roger Lindström

Roger Lindström

Förvaltningschef teknik- och fastighetsförvaltningen Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med vägar, parker, avfall samt förvaltning och byggande av kommunens verksamhetsfastigheter. 08-587 848 01
Ahmed Al-Breihi

Ahmed Al-Breihi

Utvecklingsledare 072-571 67 17

Janita Frisk Blomberg

Projektledare för Vallentuna Funkisspel 08 587 851 62 Vallentuna Funkisspel

Maria Hansson

Projektledare Mark och exploatering 08-58785163

Marie Björkman

Digitaliseringsstrateg 08-587 848 29
Jessica Johnson

Jessica Johnson

Ordförande för utbildningsnämnden 0705182555
Camilla Blacker Wallinsson

Camilla Blacker Wallinsson

Ordförande för barn- och ungdomsnämnden 070-432 22 03
Erik Lanner Sandberg

Erik Lanner Sandberg

Ekonomichef Vallentuna kommun 08-587 852 50

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden