Gå direkt till innehåll

Kontakt

Catherine Svedelid

Bildarkivarie

Mimmi Skarelius Lille

Översiktsplanerare Processledare för landsbygdsstrategin 08-58785017

Malin Carlsson

Konsthandläggare
Annika Hellberg

Annika Hellberg

Kommundirektör 08 587 852 12
Susanna Falk

Susanna Falk

Utbildningschef Barn- och ungdomsförvaltningen 08-587 848 18

Lenore Weibull

Kommunantikvarie 08-587 850 72

Anders Dagsberg

Kommunekolog 08-587 851 27

Lovisa Hallin

Projektchef Kristineberg 076-621 63 85

Pontus Lindvall

Producent, REX Animation

Ann-Sophie Holgersson

Myndighetschef 08-587 848 91
David Gyllenstråle

David Gyllenstråle

Socialchef 08-587 856 44
Poa Hellqvist

Poa Hellqvist

Chef för teknik- och fastighetsförvaltning 08-587 851 41

Ann Wahlström

Miljöstrateg 08-587 863 72
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 08-587 850 00

Ahmed Al-Breihi

Projektledare Riskful Play-projektet 072-571 67 17

Kimberley Gustavsson

Kulturproducent Skapande Skola 08-587 85361

Magnus Isberg

Näringslivsstrateg Näringsliv 08-587 850 26

Nicole Sundin

Parkingenjör 08-587 851 54

Johan Carselind

Chef för Gatu- och parkavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen 08-587 849 24

Kaisa Karlsson

Regionkonsult, Stockholms läns 4H 070-441 44 51
Christoffer Hofverberg

Christoffer Hofverberg

Föreståndare fritidsgården Nova 08-587 851 79
Angelique Smith-Eriksson

Angelique Smith-Eriksson

Fritidsledare

Johan Klintberg

Rektor Vallentuna gymnasium

Marie Winbo

Anhörigkonsulent 08-587 854 31
Johanna Harling

Johanna Harling

Presskontakt kommunikations- och kontaktcenterchef 08-587 848 59

Johan Skog

Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Kristofer Uddén

Mark- och exploateringschef

Ann Brundin

Verksamhetschef Vallentuna kommun 08-587 857 35
Petri Peltonen

Petri Peltonen

Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltingarna 08-587 853 32
Ylva Mozis

Ylva Mozis

Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna 0735225223

Lars Carlsson

Ordförande (C) Fritidsnämnden 070-288 50 00

Angelique Smith-Eriksson

Fritidsledare 08-587 851 89

Ann Brundin

Verksamhetschef/projektledare Vallentuna kommun 08-587 857 35

Anna Nicolaisen

SIG-samordnare Sociala insatsgruppen 08 587 861 25

Annika Wegnebring

Idrott- och ungdomsstrateg Idrott- och friluftsenheten 08-857 851 69

Torsten Tummen Scott

Chef för ungdomsenheten Ungdomsenheten 0858785165
Mir Grebäck von Melen

Mir Grebäck von Melen

Utvecklingsledare Fritidsförvaltningen 08-587 850 37
Jerker Axelsson

Jerker Axelsson

Chef Kulturskolan Vallentuna 08-587 862 60
Parisa Liljestrand

Parisa Liljestrand

Kommunalråd 08 587 850 05

Hans Eklund

Projektledare 08-587 851 45

Jörgen Olofsson

Projektansvarig Bällstaudde Bostadsutveckling AB 070-968 16 65

Anders Nahlbom

Projektchef, Vallentuna kommun 08-587 851 38

Magnus Sjögren

Marknadschef 08-587 850 48

Oscar Rydman

LinkedIn Nordics +46 72 554 36 74

Hamdi Abazi

Filmhandläggare 08-587 853 53

Ingela Jansson

Chef Idrott- och friluftsenheten i Vallentuna 08-587 853 40

Anna Lodenius Sjödin

Producent, Kulturskolan Vallentuna 08-587 856 98
Marie Gustavsson

Marie Gustavsson

Bibliotekschef 08-587 853 45

Isak Kullman

Bildarkivare 08-587 853 48

Mia Ståhl Broborg

Utställningsproducent 08-587 853 54

Åsa Borglund

Föreningssamordnare 08-587 851 69

Vesna Stanisic

Samordnare Skapande skola, Vallentuna kommun 08- 587 853 61

Charlotta Burlin

kultursekreterare 08-587 853 30

Anders Dahlgren

Kulturchef 08-587 853 65

Vesna Stanisic

Kulturproducent 08-587 853 61

Annie Jensen

Konsthandläggare/informatör 08-58784834
Erik Lanner Sandberg

Erik Lanner Sandberg

Ekonomichef Vallentuna kommun 08-587 852 50

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden