Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Möjligheter för Paragon Nordic att växa

Paragon Nordic, vill fortsätta sin tillväxtresa i kommunen. Nu skapas förutsättningarna för en helt ny anläggning inom det kommande verksamhetsområdet i Okvista.

Paragon Nordics anläggning i Vallentuna ligger idag på Fabriksvägen. Där tillverkas olika produkttyper, från schampo och hårspray till tvål och solskyddsprodukter.

Som en del i Paragon Nordics femårsstrategi finns behov av att öka kapaciteten och produktionen som i sin tur ställer krav på nya och större lokaler.

Just nu pågår ett planarbete inom kommunen för att bygga ut Okvista verksamhetsområde. I en dialog sedan en lång tid tillbaka mellan Paragon Nordic och Vallentuna kommun har en del av tomtmarken identifierats som den plats i kommunen där bolaget skulle kunna fortsätta sin tillväxtresa.

”Paragon Nordic är en av Vallentunas största arbetsgivare och ett företag som vi mycket gärna vill ha kvar inom kommunen”, säger Johan Skog, Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna. Tillsammans med Paragon Nordic kommer vi samtidigt att se över möjligheterna att utveckla den norra delen av centrala Vallentuna – något som många i kommunen kan få glädje av.”

”Det är en viktig del av vårt uppdrag att kontinuerligt samarbeta med företagare för att hitta bra och långsiktiga lösningar för hållbar tillväxt. Vi ser fram emot att kunna erbjuda en plats som kan ge Paragon de rätta förutsättningarna”, säger Annika Hellberg, kommundirektör i Vallentuna kommun.

” Vi kommer att ha några år framför oss innan flytten kan bli aktuell. Först ska detaljplanen för Okvista 5 få laga kraft och sedan ska nödvändiga miljötillstånd för denna typ av verksamhet säkerställas. Vi ser flytten som en stor möjlighet för kommunen och omgivande fastigheter att utveckla området där Paragon Nordic är lokaliserat idag. Vi ser också fördelar med att transporter och tung trafik flyttas bort från vägar förbi skolor och bostäder, säger Björn Stafbom samhällsbyggnadschef.”

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Kontakter

Björn Stafbom

Björn Stafbom

Samhällsbyggnadschef Kommunens samhällsplanering och utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden. Bygglov, miljötillsyn samt kart- och mätfrågor. 08-587 859 00

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden