Gå direkt till innehåll
För ett tryggt och skräpfritt Vallentuna

Pressmeddelande -

För ett tryggt och skräpfritt Vallentuna

I Vallentuna visar vi en tydlig omtanke om vår utemiljö, och detta engagemang för att vårda vår närmiljö, särskilt genom aktiv deltagande från våra barn i skräpplockningsaktiviteter, är något som utmärker vår kommun. Med detta åtagande har vi nu tagit ett ytterligare steg genom att introducera Gula vågen – ett initiativ som syftar till att inspirera och engagera våra invånare.

- Vi samlade oss den 16 september, under Håll Sverige Rent-dagen – en dag som syftar till att höja medvetenheten om nedskräpning – för att engagera våra invånare. Dagen sammanföll dessutom med ett av Vallentunas årliga höstevent – Vallentunakalaset – som gav oss möjlighet att nå många invånare. I vår monter hade vi ett roligt skräpspel, inspirerande samtal och dagen avslutades med att göra Gula vågen, säger Bo Landström, ordförande teknik- och fastighetsutskottet.

- Vallentuna är en kommun som värnar om miljön och strävar efter att engagera sina invånare för att skapa en renare och mer hållbar utemiljö. ’Gula Vågen’ är ett av flera initiativ som syftar till att främja detta engagemang och öka medvetenheten om vikten av att ta hand om vår närmiljö, säger Roger Lindström, förvaltningschef för teknik- och fastighetsförvaltningen.

  En av höjdpunkterna under evenemanget var att få presentera vår nya ambassadör, 'Sopis,' som delade värdefulla insikter om hur vi tillsammans kan ta hand om vår omgivning och som uppmanar människor att slänga skräpet där det hör hemma – i papperskorgen.

  - Vi hoppas att andra kan ta vid och inspireras att följa vårt exempel, avslutar Roger Lindström.

   Kort om Gula vågen

   Gula vågen startade under pandemin 2021 i Uppsala kommun på initiativ av renhållningen (de som jobbar med att hålla gator och parker rena från skräp). Gula vågen innebär att många samlas och tillsammans går som en våg genom stan för att plocka upp varenda fimp. De ville synliggöra sitt arbete och i stället för att städa i det tysta visa vikten av att plocka upp. Gula vågen är en aktivitet att göra tillsammans och samtidigt informera på ett trevligt sätt.

   Ämnen

   Regioner


   Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

   Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

   Kontakter

   Roger Lindström

   Roger Lindström

   Förvaltningschef teknik- och fastighetsförvaltningen Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med vägar, parker, avfall samt förvaltning och byggande av kommunens verksamhetsfastigheter. 08-587 848 01
   Johanna Harling

   Johanna Harling

   Presskontakt kommunikations- och kontaktcenterchef 08-587 848 59

   Vallentuna - En växande kommun med rik historia

   Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

   Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

   Vallentuna kommun
   Tuna torg 1
   186 86 Vallentuna
   Sweden