Gå direkt till innehåll
Visionsbild över bostäder och handel intill torget och parken. Illustrationen är ritad av Arkivist arkitekter i samarbete med Credentia AB.
Visionsbild över bostäder och handel intill torget och parken. Illustrationen är ritad av Arkivist arkitekter i samarbete med Credentia AB.

Pressmeddelande -

Credentia vinnare i markanvisningstävlingen för Lindholmen centrum

Vallentuna kommun har under försommaren 2023 bjudit in till markanvisningstävling för bostäder och handel i centrala Lindholmen.

Under markanvisningstävlingen fick kommunen in tre välutformade förslag, där förslaget från Credentia utsågs som vinnare av plan- och miljöutskottet vid sitt möte tisdagen den 26 september.

– Det är ett spännande och attraktivt förslag som fångar småstadskaraktären i Lindholmens stationssamhälle. Det är väl genomarbetat och stämmer överens med tävlingsförutsättningarna, säger Johan Skog, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Credentia beskriver i sitt förslag:

"En vision om en integrerad, hållbar och levande bit stationssamhälle – som om området alltid funnits på plats.
Omvandlingen av ett tidigare åkerfält till en fungerande trädgårdsstad är en utmaning som kräver en harmonisk blandning av småskalig bebyggelse med generösa grönområden, där naturen och staden får dela på ytan utan att ena eller andra tar över.
En livsmedelsbutik tolkas som en modern marknadsplats i en robust utformad volym med fasad i återbrukat tegel och saluhallskänsla. Odlingsmöjligheter bidrar till samhörighet och aktiverar hållbarhetstänk samt ger en länk mellan det gamla åkerfältet och det nya småstadslivet.”

Förslaget är ritat av Arkivist arkitekter och tillsammans med Credentia kommer de nu att medverka när kommunen tar fram detaljplanen för Lindholmen centrum. Beräknad byggstart för kvarteret blir 2028.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Kontakter

Maria Hansson

Projektledare Mark och exploatering 08-58785163

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden