Gå direkt till innehåll
Foto: Ordförande Jessica Johnson (L) för utbildningsnämnden. Bild tagen av Håkan Mossberg.
Foto: Ordförande Jessica Johnson (L) för utbildningsnämnden. Bild tagen av Håkan Mossberg.

Pressmeddelande -

Integrationssatsning för ukrainska flyktingar i Vallentuna kommun

Den 5 oktober tog utbildningsnämnden beslut om att låta flyktingar från Ukraina, som är bosatta i Vallentuna kommun och som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska få möjlighet att delta i grundläggande vuxenutbildning i svenska med syfte att möjliggöra vidare studier i yrkesprogram inom de bristyrken som definieras av Arbetsförmedlingen. Beslutet syftar till att stärka målgruppens integration och självförsörjning i kommunen.

Med anledning av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina och med hänsyn till regeringens beslut om förändring i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning tog utbildningsnämnden den 5 oktober i Vallentuna kommun beslut om en utökad integrationssatsning för sina ukrainska flyktingar. Beslutet innebär att flyktingar från Ukraina, som är bosatta i Vallentuna kommun, och som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska få möjlighet att delta i grundläggande vuxenutbildning i svenska och därefter möjlighet till studier i yrkesprogram som Arbetsförmedlingen definierar som bristyrken. Rättigheten till vidare studier ska gälla under 2023 och 2024.

Det finns många hälsofrämjande faktorer bakom detta beslut. Delar av målgruppen är i dagsläget en outnyttjad resurs på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som det finns en stor efterfrågan av arbetskraft inom särskilda yrkesområden. Här ser vi en stor potential, forskningen visar på att arbete bidrar till självförsörjning och ökar kunskapen om språk, kultur och nätverk som underlättar integrationsprocessen. Genom att skapa rätt förutsättningar kan vi stärka integrationen och självförsörjningen för våra ukrainska flyktingar. Finansieringen av grundläggande vuxenutbildning i svenska och yrkesprogram kommer att fortsätta enligt den befintliga modellen, där kommunala medel och statsbidrag används.

Vi står i solidaritet med Ukraina och detta är ett sätt för oss att ge stöd till ukrainska flyktingar som lever i Vallentuna kommun. Det tillfälliga skyddet för ukrainare är inne på sitt andra år och då behöver vi möjliggöra en drägligare tillvaro genom att erbjuda språk- och yrkesutbildning för de som inte redan har jobb. Beslutet skapar rätt förutsättningar för en stark integrationsprocess med hänvisning till forskning som säger att språk i kombination med utbildning är framgångsrika verktyg för vägen till arbete, självförsörjning och trygghet. Det bidrar till en hållbar utveckling för alla i Vallentuna”, säger Jessica Johnson (L), ordförande i utbildningsnämnden, Vallentuna kommun.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

  Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

  Kontakter

  Susanna Falk

  Susanna Falk

  Utbildningschef Barn- och ungdomsförvaltningen 08-587 848 18
  Jessica Johnson

  Jessica Johnson

  Ordförande för utbildningsnämnden 0705182555

  Vallentuna - En växande kommun med rik historia

  Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

  Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

  Vallentuna kommun
  Tuna torg 1
  186 86 Vallentuna
  Sweden