Gå direkt till innehåll
Visuell bild av utformningen av den spontana indrottsanläggningen, Snapptunafältet.
Visuell bild av utformningen av den spontana indrottsanläggningen, Snapptunafältet.

Pressmeddelande -

Olympiaskolans invigning av Snapptunafältets spontanidrottsanläggning 6 oktober!

Snapptunafältet är en plats som välkomnar och uppmuntrar till lek och rörelse för alla barn, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Över 400 engagerade Vallentunabor har tillsammans med elever från Vallentuna kommuns anpassade grundskola Olympiaskolan bidragit med sina idéer och tankar för att forma platsen till något helt unikt. Fredagen 6 oktober var det dags för Olympiaskolans elever att äntligen få se slutresultatet och inte minst prova på anläggningens olika aktivitetsbaserade stationer!

Snapptunafältet – en spontanidrottsanläggning som välkomnar alla!

Snapptunafältets spontana idrottsanläggning är en inkluderande utomhusanläggning som välkomnar alla utifrån sin individuella förmåga till rörelse och lek. Den nyskapande anläggningen erbjuder en rad spännande funktioner i form av bland annat rullbana, hinderbana, scen med ljudanläggning, upplevelsestig och studsmattor. Målet med projektet har sedan dess start varit att skapa en inkluderande plats där alla, oavsett ålder och bakgrund, kan utmanas samt få njuta av hälsa och rörelse, säger Ahmed Al-Breihi, Vallentuna kommuns projektledare.

-”Aktivitetsfältet är en fantastisk plats för både rörelse och upplevelse som riktar sig till alla oavsett funktionsvariation. Det är särskilt roligt att få vara med på Olympiaskolans egna invigning och min förhoppning är att detta fält kommer att bidra till fantasifulla lekar och aktiviteter” säger Camilla Blacker Wallinsson (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden och ordförande i det kommunala funktionshinderrådet.

(Fr. v. utvecklingsledare Ahmed Al-Breihi, ordförande barn- och ungdomsnämnden Camilla Blacker Wallinsson, kommundirektör Annika Hellberg, ordförande fritidsnämnden Ylva Mozis och Olympiaskolans rektor Maria Rosshagen).

Att våga kräver mod

Snapptunafältets spontanidrottsanläggning är Sveriges första utomhusanläggning grundad på principerna om Riskful Play och Physical Literacy. Dessa begrepp bygger på risktagande lek, som uppmuntrar till att utforska och upptäcka och på sikt även stärka den fysiska kompetensen, självförtroendet samt motivationen att röra på sig.

Arbetet med Riskful Play och Snapptunaanläggningen har inneburit att många har ställt sig frågan: Kan vi göra på ett annat sätt? Det är precis det som samverkande skolor, föreningar, fritidsgårdar och invånare har gjort, och vi får inte heller glömma politikerna och tjänstepersonerna som vågat ta besluten. Arbetet har inte varit helt smärtfritt eftersom skapandet av något nytt alltid kräver att man går utanför befintliga ramar och rutiner. Ämnet är komplext eftersom det berör så många, men i grund och botten handlar det om att vi måste våga lyssna på användaren och skapa möjligheter för rörelse” säger utvecklingsledare Ahmed Al-Breihi.

Olympiaskolan – en anpassad grundskola för elever med funktionsvariation

Det var en glädjefylld dag för Olympiaskolans elever och personal. Uppemot 40 elever närvarade på invigningen av den spontana idrottsanläggningen. Redan i tidigt skede av projektet har skolans personal och elever fått tycka till utifrån ett inkluderande och tillgänglighetsanpassat perspektiv, där utgångspunkten varit att Snapptunafältet ska vara en plats där alla ska kunna aktivera sig oavsett funktionsvariation. Även om Olympiaskolan har en särskilt framarbetad profil med fokus på hälsa och rörelse lyfter rektorsansvarige Maria Rosshagen vikten av en spontan idrottsanläggning som välkomnar alla:

”Samhället erbjuder inte alla gånger tillgängliga lösningar med ett inkluderande och tillgänglighetsanpassat perspektiv vilket leder till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer blir en grupp som lätt hamnar utanför. Därför känns denna arbetet med denna anläggning unikt utifrån att man låtit våra elever och personals röst bli viktig så att alla elever oavsett funktionsvariation kan vara med och delta. Olympiaskolans upplevelse är att Vallentuna kommun tillsammans med externa aktörer haft ett gott samarbete med högt engagemang utifrån allas lika värde”.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Kontakter

Ahmed Al-Breihi

Ahmed Al-Breihi

Utvecklingsledare 072-571 67 17
Camilla Blacker Wallinsson

Camilla Blacker Wallinsson

Ordförande för barn- och ungdomsnämnden 070-432 22 03

Relaterat innehåll

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden