Gå direkt till innehåll
Vallentuna Våtmarkspark ska rena dagvattnet från centrum innan det når Vallentunasjön.
Vallentuna Våtmarkspark ska rena dagvattnet från centrum innan det når Vallentunasjön.

Pressmeddelande -

Vallentuna Våtmarkspark bidrar till renare vatten

Vallentuna Våtmarkspark är en del av hela jordens redan naturliga flöde av vatten. Det menar Mattias Klum, fotograf, filmare och vattenambassadör, som på lördagen talade under invigningen av våtmarksparken.

Nu står Vallentuna Våtmarkspark klar, redo att bidra till renare vatten i Vallentunasjön, och samtidigt bli ett hem för fler grodor, fjärilar, humlor och andra djur och växter. På lördagen invigdes parken och ett hundratal intresserade besökare stod nyfiket och väntade på att få göra entré.

– Jag är stolt över att få vara här och ta del av ert fina arbete. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en våtmarkspark är den mest naturliga processen att rena vatten på. Genom våtmarksparken skapar ni också plats så att fler växter och djur kan trivas. Ni gör något bra både lokalt och globalt, sa Mattias Klum.

Renar dagvatten

Vallentuna Våtmarksparks främsta funktion är att rena dagvatten från centrala Vallentuna, och leda det via Ormstaån till Vallentunasjön. Våtmarken består av tre separata dammar, och runt dammarna ska ängsmarken bli blomsteräng. Genom parken finns det en gång- och cykelväg som leder söderifrån, över ängen och ansluter till Svenska kyrkans röda Själastugan.

– Vallentunasjön är en av Stockholms läns mest övergödda sjöar. Genom Vallentuna Våtmarkspark hoppas vi att sjön ska må bättre genom att regn- och smältvattnet först får passera parken innan det når Vallentunasjön. Diskussionerna kring en våtmarkspark har varit många och långa. Äntligen är den på plats! säger Johan Skog, kommunstyrelseordförande i Vallentuna.

Naturlig tvättsvamp

Vallentuna våtmarkspark bidrar inte bara till renare vatten i Vallentunasjön. Den skapar även bättre förutsättningar för att tätorten ska klara både torka och översvämningar. Anledningen är att våtmarksparken blir som en tvättsvamp som suger upp och behåller vatten i landskapet. Vallentuna Våtmarkspark är en del av kommunens arbete med att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

För mer information om Vallentuna Våtmarkspark, kontakta:

Johan Carselind, chef för gatu- och parkavdelningen, Vallentuna kommun

E-post: johan.carselind@vallentuna.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Kontakter

Johan Carselind

Chef för Gatu- och parkavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen 08-587 849 24

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun

Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden