Gå direkt till innehåll
Vallentuna står värd för nätverksträff med Citylab

Pressmeddelande -

Vallentuna står värd för nätverksträff med Citylab

Citylab är ett nationellt program för hållbar stadsutveckling där Vallentuna deltar under 2017 med stadsdelen Kristineberg. Vallentuna står nu värd för nästa nätverksträff som kommer att hållas 5-6 september på Lindö golf. Kommuner och privata aktörer från hela Sverige deltar på mötet för att dela sina erfarenheter om hållbar stadsutveckling.

Vallentunas placering mitt i en växande storstadsregion, i centrum mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda, ger oss mycket goda förutsättningar att bli en attraktiv kommun som lockar till sig både människor och företag.

– Vallentuna ska dra nytta av vårt attraktiva lä­­ge och vi vill att Vallentuna växer. Men vi ska växa på ett hållbart sätt! Vallentunas styrka är våra unika natur- och kulturvärden, det är viktigt att det inte tappas bort, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Hållbar stadsutveckling innefattar många komplexa och spännande frågor som kräver bred kompetens, nya arbetssätt och samverkan. Projekten ställs ofta inför komplexa utmaningar som till exempel hur vi kan utveckla byggnader utan negativ klimat- och miljöpåverkan och hur vi kan skapa multifunktionella stadsdelar där människor har god tillgång till grönytor, service, kultur och rekreation.

Genom programmet Citylab som drivs av Sweden Green Building Council, får stadsutvecklingsprojekt över hela Sverige stöd i sitt hållbarhetsarbete. Vallentuna medverkar under 2017 med den nya stadsdelen Kristineberg som planeras strax öster om Vallentuna centrum.

Kristineberg ska utvecklas till en stadsdel med cirka 1800 bostäder av olika slag, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Området angränsar till värdefulla natur- och rekreationsområden. Ett miljöprogram för Kristineberg togs fram 2016 och nu vidgas arbetet till att även inkludera sociala frågor.

– Genom att Vallentuna medverkar i Citylab får vi ett bra verktyg att göra verklighet av och komplettera det miljöprogram som tagits fram för Kristineberg. Vi får ta del av värdefulla erfarenheter från andra stadsutvecklingsprojekt och kan på så sätt säkerställa att vi jobbar i rätt riktning, säger Camilla Backman, projektchef för Kristineberg.

De medverkande aktörerna i Citylab 2017 träffas 6 gånger under året för att dela sina erfarenheter och få stöd av varandra. Vid träffarna deltar också de främsta experterna inom olika områden, som exempelvis energi och materialflöden. Nätverksträffarna har tidigare under året ägt rum i Uppsala, Lund och Norrköping. 5-6 september är det Vallentunas tur att stå värd för mötet som kommer att äga rum på Lindö golf.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.

Presskontakt

Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 08-587 850 00
Johanna Harling

Johanna Harling

Presskontakt kommunikations- och kontaktcenterchef 08-587 848 59

Relaterat innehåll

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden